โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,21:30  อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รายละเอียดผลงาน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 -18 และรั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 -25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,21:30   อ่าน 113 ครั้ง