โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,21:30  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:35  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:31  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:52  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:50  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:48  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:36  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,22:25  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,22:25  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร วาสุกรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,22:08  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..