โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,21:30  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,14:07  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,14:06  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รัลรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:35  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:31  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:12  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:10  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:52  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:50  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2559,13:48  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..