***** ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ *****
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามศึกษาดูงาน หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
การแสดงดนตรีไทย งานเทศกาลนั่งชิม และผลไม้ อำเภอบ้านแพ้ว
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker
กิจกรรมโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER