กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0945603512
อีเมล์ : Paloyploy.pim@gmail.com

นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 087-0106315
อีเมล์ : krubanana99@gmail.com

นายธนากร กะการดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0907935701
อีเมล์ : Prettyhurt77@gmail.com