กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศกร วาสุกรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0994818181
อีเมล์ : Mod.ex2008@gmail.com

นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 085-7270547
อีเมล์ : piyakitti_@hotmail.com