โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร วาสุกรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง