โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพัตรา ยงพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1