ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นำเสนอนวัตกรรม Best Practice
คณะกรรมการสถานศึกษา จ.สมุทรสาคร พบปะครู
แห่ผ้าป่าประเพณี วันเพ็ญเดือน 12
ประชุมคณะกรรมการผู้แกครองเครือข่าย ครั้งที่1-2563
ประเมินรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา
สาครฟุตซอล ลีก ครั้งที่ 2
รางวัลวัฒนคุณาธร
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่1-2563
โครงการโรงเรียนสุจริต
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ TFE
วันแม่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1-2563
นิเทศติดตามโครงการ TFE
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ปลูกผักสวนครัวสู้ภัย COIVD-19
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
สอบคัดเลือกนักเรียน ม1 และ ม4
อบรมการเรียนการสอน Google Classroom
ผอ.เขต สพม.10 เข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อบรมการเรียนการสอนทางไกล
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ต้อนรับ ผู้อำนวยการพิษณุ สุขนิติ
มุทิตาจิต ผู้อำนวยการวรรณา ปุจฉาการ