สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามศึกษาดูงาน หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
การแสดงดนตรีไทย งานเทศกาลนั่งชิม และผลไม้ อำเภอบ้านแพ้ว
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker
กิจกรรมโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันภาษาไทย
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1/2565
แห่เทียนพรรษา 2565
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Micro:Bit
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
ว้นต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2565
พิธีมุทิตาสักการะ ต้อนรับพัดยศพระภิกษุสงฆ์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา