สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4
ประเมินสถานศึกษาสีขาว
เปิดบ้าน พ ร (P R Open House)
สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565
วันพ่อ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีราชเจ้า
โครงการโรงเรียนสุจริต
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบธรรมศึกษา ปี 2565
เผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงกลองยาว ร่วมกับเครือข่าย ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2565
พิธีวางพวงมาลา และลอยประทีปกระทง วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามศึกษาดูงาน หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
การแสดงดนตรีไทย งานเทศกาลนั่งชิม และผลไม้ อำเภอบ้านแพ้ว
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker
กิจกรรมโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์