ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565 (ปรับปรุงแก้ไข)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
คู่มือแนวทางการเปิดเรียนที่ 1 ปี 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ของทางโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ การบรรจุเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
MOU ข้อตกลงระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
โค้งสุดท้ายของ นร.สมุทรสาคร ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหลกสี่ฯ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63