ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร มาตรการในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม1 และ ม4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ม.1และ ม.4 ปี2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
สอบคัดเลือก-ประกาศผล-รายงานตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหลกสี่ฯ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63