ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศขยายเวลาปิดโรงเรียน 4 - 31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 63
MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันยาเสพติดของเครือข่ายโรงเรียนมัธยม จังหวัดสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร มาตรการในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหลกสี่ฯ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63