โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 34) 21 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 20) 07 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 40) 17 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 49) 09 ต.ค. 61
ขอเผยแพร่นวัตกรรมชุดการสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 (อ่าน 152) 08 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 212) 09 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเลือกห้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 278) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 222) 03 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 575) 29 มี.ค. 61
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 239) 22 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 15) 16 ก.พ. 61
การสอบกลางภาค ภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 16) 04 ม.ค. 61
โครงการพลังงานสัญจร บริษัท ปตท จำกัด ในวันที่ 19 ธ.ค. 60 (อ่าน 265) 19 ธ.ค. 60
ประกาศผลสอบเลือกห้องของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 409) 12 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเลือกห้องของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 360) 07 เม.ย. 60
กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อ และ มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 362) 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 293) 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 287) 27 มี.ค. 60