ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

   ที่อยู่ : 17 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
   
   โทรศัพท์ : 034-483138    โทรสาร :
034-483138 
 
   Website : http://watlaksipipat.ac.th
   
   E-Mail : watlaksipipat2500@gmail.com
   
   Facebook Page : Watlaksipipat School