โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ภาพกิจกรรม
P.R. Open House 2018 ภายใต้กรอบแนวคิด ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี ตามวิถีพอเพียง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,23:45   อ่าน 35 ครั้ง