โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ม.ค. 61 โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ม.ค. 61 ถึง 09 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์