***** ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ *****
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันภาษาไทย
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER